Publicerad 2 november, 2022

Medlink satsar på rekrytering av vårdpersonal

”Att satsa på rekrytering känns helt rätt i tiden. Det ger oss möjlighet att jobba ännu närmre verksamheterna, vilket är jättespännande” Kim Bane, affärsområdeschef för rekrytering.

I åtta år har Medlink framgångsrikt hjälpt regioner, kommuner och privata aktörer inom vården med bemanningspersonal. Nu har vi utökat vårt erbjudande och hjälper vårdverksamheter hitta fast personal när deras egen tid inte räcker till.

Sedan starten 2014 har Medlink arbetat med att bemanna vårdpersonal på privata, regionala och kommunala verksamheter runt om i Sverige. Efter en förfrågan från en privat kund som behövde hjälp med rekrytering såddes ett frö om att bredda verksamheten. Man smög igång arbetet för cirka ett år sedan, och nu arbetar ett team på fyra personer med rekrytering till kunder inom vården.
– Det känns helt rätt i tiden att satsa på rekrytering, framför allt till privata aktörer som drabbats hårt av momskravet och således haft svårt att nå sina basmål. Det är också ett sätt för oss att få ytterligare förståelse för verksamheterna och jobba närmre dem, vilket är jättespännande, säger Kim, områdesansvarig för rekrytering.

Sedan företaget grundades har ett av Medlinks mål varit att vara en partner till regioner, kommuner och andra vårdgivare. Vi lovar att leva upp till och alltid leverera enligt våra ledord kvalitet, service och engagemang i alla led. Genom att få hjälp med rekryteringar kan vårdgivare själva lägga sitt fokus på verksamheten, sin personal och givetvis patienterna.
– En av våra styrkor är den expertis och det kontaktnät vi besitter efter åtta år inom bemanningsbranschen, säger Kim.

Efterfrågan på att få hjälp med rekrytering har varit stor och det är tydligt att det finns ett behov från vårdgivare runt om i landet att hitta rätt medarbetare till sina verksamheter.
– Som sagt så har vi ett brett kontaktnät av vårdpersonal, dessutom kan och förstår vi vårdbranschen. Det ger oss möjlighet att spara tid för våra kunder genom att erbjuda hjälp att hitta och anställa rätt personal, samtidigt som vi kan täcka upp ett akut behov tillfälligt genom hyrpersonal. Det blir ett kortare led när kunden kan vända sig till oss för bägge delar, berättar Kim.
För att kunna möta våra kunders behov har Medlink nu stärkt upp organisationen och ett team på fyra personer arbetar med fokus på rekrytering. Teamet har tillsammans blandad erfarenhet av att både själv arbeta inom vården och att tidigare ha arbetat med bemanning inom området.

Vill ni veta mer om hur vi kan hjälpa er med rekrytering? Kontakta Kim Bane på 072-078 77 46 eller via mail på kim.bane@medlink.se.