Kvalitetspolicy

Vi på Medlink hjälper våra kunder/vårdgivare att hitta rätt personal när och där det behövs och tillsammans med våra kunder, konsulter och medarbetare skapar vi förutsättningar för att upprätthålla bästa möjliga och jämlika vård och omsorg i hela Sverige.

Vi är tillgängliga, lösningsorienterade och intresserade av våra kunder, konsulter, medarbetare och övriga samarbetspartners och bygger på så sätt långsiktiga relationer och skapar förtroende.

Varje medarbetare skall känna att man är viktig, bidrar till organisationens framgång och skapar mervärde. Genom ett tydligt, lyssnande, coachande och transparent ledarskap skapar vi en organisation med engagerade, delaktiga medarbetare som ständigt utvecklas.

Vi arbetar med ständig utveckling och förbättring av våra processer, rutiner och strukturer för att på så sätt skapa rätt förutsättningar för organisationen att leva upp till våra kunders förväntningar och skapa mervärde. Vi åtar oss att följa gällande författningskrav.

Vi säkrar kvaliteten i vår leverans då vi arbetar med ständig uppföljning av hur väl vi lyckas nå våra mål, vi efterfrågar feedback och har en omfattande avvikelsehantering.
Våra beslut baseras på fakta så som exempelvis NKI, NMI, avvikelser eller ekonomiska nyckeltal.

Vårt mål är att uppfattas som lyhörda, lösningsorienterade och professionella och allt vi gör skall präglas av våra värderingar kvalitet, engagemang och service.