Två medarbetare på Medlink pratar och dricker kaffe

Läkare Lön & Förmåner - Vad Tjänar Hyrläkare? - Medlink

Vad är en stafettläkares lön på ett bemanningsföretag? I detta inlägg kommer vi undersöka om vilken lön och vilka förmåner som man kan få som läkare respektive hyrläkare eller stafettläkare inom vårdbemanning hos Medlink

Läkare lön - Vilka faktorer påverkar?

En av de vanligast förekommande frågorna från läkare är lön. Det finns flera påverkande faktorer som styr hur hög en hyrläkare/ stafettläkare lön blir. Självklart spelar specialitet och utbildning stor roll men lönen varierar också geografisk och hur flexibel du som läkare har möjlighet att vara. Medlink har valt att inte publicera statistik kring hur hög ersättning man som bemanningsläkare kan få då det finns stora variationer. Dessutom kan ersättningen variera från uppdrag till uppdrag. Kontakta oss gärna för att få en individuell lönebild utifrån dina förutsättningar. Du kan känna dig trygg att lönen alltid är konkurrenskraftig och marknadsmässig.

Högst lön läkare

Erfarna specialistläkare får i allmänhet högst lön. Exempelvis tjänar oftast en erfaren specialistläkare än väsentligt mer än en nyexaminerad, vilket är fallet i de flesta yrkesgrupper. Variationen på ersättning kan dock variera mellan olika specialistområden och råder det brist inom ett visst område kan lönen vara extra hög.

Stafettläkare lön – Andra faktorer som avgör

Vårdgivaren och den geografiska placeringen kan också påverka ersättningen och ofta men inte alltid är lönen högre hos de privata vårdgivarna. Det beror också på om Medlink har ett ramavtal eller direktavtal med vårdgivaren. Under ramavtalen ingår ofta en större mängd uppdrag och ersättningen är inte lika hög som vid direktavtal, men däremot är uppdragen ofta längre.

Tillgänglighet och flexibilitet påverkar läkares lön

Ofta kan det kan det uppstå plötsliga behov och då är ersättningen ofta högst. Det innebär då ofta men inte alltid att uppdraget börjar tätt inpå och kan innebära att man måste veckopendling. Många stafettläkare ser detta som en möjlighet att se andra delar av Sverige, lära sig nya journalsystem och rutiner eller kunna utöva sina fritidsintressen. Samtidigt som det alltså påverkar stafettläkares lön.

Läkare Sjuklön

Som konsultläkare hos Medlink har du enligt lag alltid rätt till sjuklön. Dock måste du sjukanmäla dig samma dag som du insjuknat till din konsultansvarig på Medlink för att få rätt till sjuklönen.

Förmåner, pensioner och försäkringar

Viktigt är att Medlink utöver en högre lön också har vi en flexibel tjänstepensionsmodell där du som konsult själv kan påverka din pensionsnivå. Du omfattas också av en försäkring vid arbetsskada (TFA), tjänstegruppliv (TGL) samt en sjukförsäkring som täcker inkomstbortfall vid långvarig sjukdom. Dessutom erbjuder vi också löneväxling genom Swedbank samt friskvårdsbidrag.

Fakturera via bolag eller löntagare?

Som stafettläkare kan du alltid välja om du vill vara löntagare eller fakturera via eget bolag. Vi hjälper dig gärna vid frågor om du är intresserad av att starta ett bolag och börja fakturera, det är enklare än många tror. För mer information se, starta bolag. Viktigt att tänka på att är att läkaren själv ansvarar för skatter, pension och arbetsgivaravgifter.

Se även ett urval av lediga jobb läkare.