General Data Protection Regulation

I enlighet med GDPR (General Data Protection Regulation) vill vi upplysa och informera dig om hur vi hanterar dina personuppgifter. Vår målsättning är att du alltid ska känna dig trygg när du lämnar dina personuppgifter till oss. Vår hantering av personuppgifter sker alltid utifrån bestämmelserna i gällande lagar och vi kommer alltid vidta alla rimliga åtgärder för att skydda dina personuppgifter.

Medlink sparar endast personuppgifter för internt bruk och i syfte att förmedla konsultuppdrag till dig som yrkesperson. Har du ett avtal med oss kommer vi använda dina personuppgifter i syfte att fullgöra våra avtalsenliga förpliktelser gentemot dig. Vi lämnar aldrig ut dina personuppgifter till externa parter utan ditt samtycke.

Du har alltid rätt, enligt GDPR, att få ett utdrag över vilka personuppgifter vi på Medlink har sparade om dig och att få uppgifterna rättade vid behov. Har du frågor om dina personuppgifter skickar du ett mail till info@medlink.se.

Med vänliga hälsningar

Medlink

 

Du hittar vår policy nedan, klicka för att öppna och ladda ned dokumentet.

Personuppgiftspolicy