Frågor och svar om nationella avtalet för sjukvårdsbemanning

I januari 2024 trädde den nationella upphandlingen för läkar- och sjuksköterskebemanning i kraft. I avtalet regleras bland annat ersättningsnivåer, krav på konsulter och bemanningsbolag, pension med mera. Alla regioner kommer att ansluta sig till avtalet i takt med att deras nuvarande avtal löper ut.

Den nationella upphandlingen gäller alla verksamheter inom Sveriges 21 regioner och berör dig som är läkare eller sjuksköterska som arbetar inom bemanning. Du som arbetar inom kommun, privat eller är något annat yrkesområde omfattas alltså inte av detta. Här har vi samlat frågor och svar angående avtalet. Har du fler frågor, kontakta oss på info@medlink.se eller på 08-52 52 88 00 så hjälper vi dig.

För bokningar som är gjorda innan den aktuella regionen anslutit sig till avtalet gäller de villkor som var aktuella när bokningen gjordes. Endast avrop (uppdragen från regionerna) som skickas ut efter att regionerna anslutit sig kommer att omfattas av de nya villkoren. 

Hela Sverige har delats upp i tre zoner, där priserna skiljer sig åt beroende på zon. Zon 1 är storstadsområde, zon 2 är mindre städer och zon 3 landsbygd. På uppdrag i Zon 1 får man lägst ersättning, zon 2 mellan och zon 3 högst. Till storstadsområde räknas dock inte bara stora städer, utan även i viss mån städer som ligger nära större städer. Zonindelningen kan du se här.

 I de olika zonerna finns varierande prisnivåer som är beroende av den utbildning konsulten har. 

Enligt avtalet så behöver vi som bemanningsbolag avsätta tjänstepension för alla konsulter som är 25–65 år gamla. Pensionsavsättningen kommer att vara 4,5% av bruttolönen upp till 7,5 inkomstbasbelopp per månad och 30% av den del som överstiger 7,5 inkomstbasbelopp beräknat på årsbasis. För 2024 innebär 7,5 inkomstbasbelopp 571 500 kr.  

Detta gäller även dig som arbetar som underkonsult och fakturerar oss via eget bolag. Vill du ha hjälp och veta mer kring pension? Kontakta oss på info@medlink.se så hjälper vi dig. 

För att presenteras för ett uppdrag behöver du:

  • Ha minst två års klinisk erfarenhet av yrket. Detta gäller även dig som är specialistutbildad och du behöver alltså arbeta som specialist i två år för att kunna presenteras. Dessutom måste minst 50% av din tjänstgöring de senaste fyra åren vara utförd i Norden. 
  • Dina två referenser måste komma från chef eller motsvarande på dina senaste uppdrag/jobb.De får vara max fyra år gamla. 
  • Du behöver ha ett intyg på att du genomgått en HLR-utbildning de senaste 12 månaderna.  
  • En konsult får endast presenteras av ett bolag, om konsulten presenteras av flera bolag förkastas presentationen från båda bolagen. 

Reseersättning tillämpas i Norrbotten, Västerbotten, Jämtland/Härjedalen samt Västernorrland.  

Karensen för regioner som anslutit till det nationella avtalet är 12 månader. Tidigare varierade det mellan 6-12 månader beroende på region. Det innebär att du som arbetat inom en region, antingen som fastanställd eller timanställd, inte får arbeta inom bemanning i samma region inom 12 månader. 

Ja, för att bli presenterad till ett uppdrag behöver du ha en godkänd HLR-utbildning under de senaste 12 månaderna. Detta måste finnas redan när en presentation skickas in. Är du konsult hos oss och behöver gå en HLR-utbildning, kontakta din konsultchef eller oss på info@medlink.se så hjälper vi dig med detta.

När regionerna skickar ut ett avrop kan de välja vad de tycker är viktigast för verksamheten av tillgänglighet och kontinuitet.  

Vid tillgänglighet prioriteras de konsulter som kan täcka störst andel av avropet.
Vid kontinuitet prioriteras de konsulter som haft flest arbetade timmar på avropande enhet under de senaste 12 månaderna från tidpunkten för avropet.   

Beställare kan exempelvis välja att tilldela avrop på följande grunder:
90% tillgänglighet & 10 % kontinuitet (beställaren vill ha konsult som kan ta hela avropet)
20% tillgänglighet & 80% kontinuitet (beställaren vill ha konsult som varit på avdelningen tidigare)
50% tillgänglighet & 50% kontinuitet (Beställaren vill ha konsult som arbetat tidigare och kan täcka en stor del av avropet). 

Om två konsulter har samma poäng får den konsult som presenterades först uppdraget. 

Ja, en verksamhet har möjlighet att förlänga en bokad konsult max en gång utan att ett nytt avrop skickas ut. Förlängningen kan inte vara längre än ursprungsbokningen, dvs. om du är bokad på ett uppdrag på en månad kan uppdraget förlängas max en gång och max en månad.