Sjuksköterska - Medlink

Lön och förmåner som bemanningssjuksköterska

Vad styr en hyrsjuksköterskas lön?

Det finns flera faktorer som avgör vad din som bemanningssjuksköterskas lön blir. Fler och fler sjuksköterskor väljer att jobba med bemanning, av flera olika anledningar. En del för att öka sin frihet, kunna kombinera resa med jobb men självklart är också möjligheten kompetensutveckling och högre lön lockande. Vi väljer att inte publicera någon statistisk då de påverkande faktorerna är så många. Kontakta oss gärna för att vi ska ge dig en bra lönebild utifrån dina förutsättningar och dina möjligheter som bemanningssjuksköterska. Lönen är alltid konkurrenskraftig och marknadsmässig.

Högst lön som sjuksköterska

Specialistsjuksköterskor får i allmänhet högst lön inom bemanning.
Din specialitet spelar roll i vad du har för möjlighet till högre ersättning, men också om du besitter speciella erfarenheter som legitimerad sjuksköterska. Läs gärna mer hur det är att jobba som hyrsjuksköterska.

Lön sjuksköterska – Vilka andra faktorer påverkar

Vårdgivaren och placeringen spelar också roll. I allmänhet är lönen från privata aktörer högre till dig som bemanningssjuksköterska.

Ramavtal eller direktavtal

I flera regioner och kommuner har vi som bemanningsföretag antingen ramavtal eller direktavtal. Ofta brukar ramavtalen omfatta en större mängd uppdrag och ersättningen är mer inte lika hög men däremot är ofta uppdragen längre.

Tillgänglighet och flexibilitet påverkar

Har du möjlighet att vara flexibel i var och när du kan jobba ökar möjligheterna till en högre lön. Ofta handlar det om att på kort varsel jobba i en annan region. Självklart bekostar Medlink resa och boende och bokar det åt dig.

Sjuklön

Som konsultsjuksköterska hos Medlink har du enligt lag alltid rätt till sjuklön. Dock måste du sjukanmäla dig samma dag som du insjuknat till din bemanningsansvarig på Medlink för att få rätt till sjuklönen.

Pension och försäkringar och andra förmåner

Utöver en högre lön tillämpar vi en flexibel tjänstepensionsmodell där du själv kan påverka din pensionsnivå. Du omfattas också av en försäkring vid arbetsskada (TFA), tjänstegruppliv (TGL) samt en sjukförsäkring som täcker inkomstbortfall vid långvarig sjukdom. Dessutom erbjuder vi också löneväxling genom Swedbank och friskvårdsbidrag.

Vi ser ditt värde

Vi jobbar alltid för att sätta dina intressen i fokus och försöker se till att hitta uppdrag med bäst ersättning samtidigt som vi tar hänsyn till restid, dina eventuella fritidsintressen och andra preferenser.

Lön eller fakturera?

Inom bemanning finns möjligheten att välja på att vara löntagare eller fakturera via eget bolag. Vi hjälper dig gärna vid frågor om du skulle vara intresserad av att starta ett bolag och börja fakturera. För mer information se, starta bolag.

Se gärna ett urval av sjuksköterska lediga jobb