F och J på Medlink

Bemanning och rekrytering med kvalitet, engagemang och service

Trygg bemanning inom vården

På Medlink hjälper vi dig som vårdgivare att hitta rätt personal till både bemanning och fasta tjänster när och där du behöver. I vårt omfattande nätverk finns erfarna och duktiga läkare, sjuksköterskor, psykologer, socionomer samt arbets- och fysioterapeuter. Tillsammans hjälps vi åt att skapa och upprätthålla bästa möjliga vård och omsorg i Sverige.

Vi på Medlink har lång erfarenhet av bemanning inom vården och hjälper vårdverksamheter över hela Sverige med rekrytering och bemanning. Vi har ett brett nätverk av kompetent vårdpersonal som finns redo att hoppa in både vid kortare behov, längre bemanningsuppdrag och fasta tjänster. Inför varje tillsättning, både när det gäller bemanning och rekrytering, gör vi en noggrann kompetensmatchning och kvalitetssäkring av de kandidater vi väljer att presentera.  För oss är det viktigt att både du som vårdgivare och för den anställde att känna att det är rätt person på rätt plats.

Vill du veta mer om hur vi kan hjälpa dig med rekrytering eller bemanning? Hör av dig till oss via telefon 08-52 52 88 00 eller mail till info@medlink.se.

Behöver ni personal?

Behöver du personal till din verksamhet? Skicka din förfrågan idag!

Frågor?

Kontakta oss

Kontakta oss