Publicerad 27 februari, 2023

Möt Michaela, Medlinks nya skyddsombud

Michaela Armas Silvhagen är sedan början av 2023 Medlinks nya skyddsombud. Det innebär att det är henne alla som är anställda av Medlink, inklusive konsulter, kan vända sig till om de har ett arbetsmiljöproblem.

Hej Michaela, berätta mer om dig!
Jag heter alltså Michaela och har jobbat på Medlink sedan september 2021. I mitt dagliga jobb är jag teamleader för bemanningsansvariga. Det innebär att jag är huvudansvarig för boenden, resor samt frågor inför och under uppdragen för våra konsulter. Privat är frågesport ett stort intresse och jag tittar gärna på olika typer av frågesportprogram för att utmana mig själv. Dessutom älskar jag lakrits, både som godis och som glass.

Vad tycker du är viktigast med din nya roll som skyddsombud?
Det är viktigt att man trivs på sin arbetsplats. Har man inte en bra arbetsmiljö finns det stor risk att man inte gör det. Jag tog mig an den här rollen för jag vill att alla ska kunna känna sig trygga på sin arbetsplats och ha någon att kontakta om det brister.

Vad kan man som konsult kontakta dig om?
Har du synpunkter gällande arbetsmiljön på verksamheten du arbetar på så ska det alltid finnas ett skyddsombud där att vända sig till i första hand. Jag hjälper sedan till om du känner att du inte får gehör från verksamheten eller helt enkelt inte vill att det ska komma från dig personligen. Det kan till exempel handla om att känna sig felbehandlad, att man inte får rätt utrustning eller rätt förutsättningar för sitt arbete.

Vad kan man förvänta sig om man kontaktar dig?
Man kan förvänta sig att jag undersöker frågan och gör en riskanalys. Jag kontaktar också inblandade parter för att hitta en lösning på problemet. Jag kommer hantera ärenden löpande. Vi gör också en genomlysning varje kvartal för att titta lite extra på de ärenden som eventuellt kommit in.

 

Vill du kontakta Michaela? Du når henne på 072-078 77 25 eller på michaela.silvhagen@medlink.se.