Publicerad 19 september, 2022

Medlink lanserar ny grafisk profil

Idag, den 19 september, lanserar Medlink sin nya grafiska profil. Den nya grafiska identiteten består av ny logotyp, ny symbol, nytt typsnitt och en ny färgskala.

I våras påbörjades arbetet med att förnya Medlinks grafiska identitet och ta fram en ny logotyp, färgskala och formspråk. Vår ambition i arbetet med den nya profilen har varit att ta fram en logotyp och symbol som är lätt att känna igen, som kan användas långsiktigt och speglar Medlinks värden och verksamhet. Resultatet är en mjuk logotyp med lugna färger.

Uppdateringen till det nya utseendet kommer att ske successivt. Allt digitalt material kommer att uppdateras omgående, men där logotypen är tryckt uppdaterar vi allt eftersom material tar slut.

Medlink AB grundades 2014 och är ett av Nordens snabbast växande vårdbemanningsföretag. Våra uppdrag finns hos kommuner, regioner och privata vårdgivare och vi arbetar med bemanning av läkare, sjuksköterskor, psykologer, socionomer samt arbets- och fysioterapeuter.